Vill du börja spela ishockey? Anmäl dig här
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Lund Giants HC
Skånes roligaste hockey

Sponsringspolicy

Idrotten har inte enkla villkor, och det är dyrt att sköta en förening. Lund Giants är en sparsam förening men självklart krävs mycket pengar för att det ska bli bra – till bland annat ishyra, utbildningar, material och personal. Vi måste stärka klubbkassan genom att hitta samarbeten som gynnar hela Lund Giants och inte bara ett lag, annars är det svårt att driva en förening. Vår sponsringspolicy reglerar hur sponsringens möjligheter och intäkter fördelas mellan lag och förening.


Sponsringspolicy, Lund Giants
Sponsring till föreningen sker vanligen i form av försäljning av reklamplats i ishallen, på hemsidan, på matchtröjor och i form av matchvärdskap. Föreningen erbjuder i lättöverskådlig form olika sponsorspaket på dessa delar. Paketen är till för att sponsra huvudföreningen, men om medlemmar i lag hittar sponsorer som vill stötta föreningen på detta sätt erhåller laget 30 % av intäkterna för sponsorspaketet om medlemmen önskar det. Om sponsorn önskar kan fördelningen med 70 % till föreningen och 30 % till lagen fortsätta även efter första året.
Andra sätt att sponsra klubben kan vara genom att byta varor mot reklamplatser eller att ge rabatter med kickback till föreningens medlemmar. I de avtal som inte gäller de av styrelsen godkända sponsorspaket eller inte utgör sponsring till enskilt lag har lagen normalt inte någon ekonomisk andel i, även om de haft representanter som medverkat vid förhandlingarna.
All försäljning av reklamplats på match- eller träningskläder skall godkännas av styrelsen och fakturering ske enligt nedan. Lund Giants har rätt att sälja reklamplatser till sponsorer på profilprodukterna och/eller matchtröjorna, även när det gäller lagen. I dessa avtal kan det ingå att en sponsor ska vara ensam på en viss plats. Därför kan lagen inte sälja reklamplatser eller trycka till sponsorer på plagg som föreningen har sponsorstryck på. Tryck på matchtröjor och föreningens profilplagg måste först godkännas av styrelsen.
All sponsring sker per definition till Lund Giants HC. De olika lagen är endast delar av klubben och sponsring direkt till en del av en klubb är inte formellt möjlig. Det kan dock förekomma att en sponsor ställer som villkor att ett visst lag gynnas. I sådana fall fakturerar Lund Giants HC vederbörande sponsor och aktuellt lag erhåller medlen via intern utbetalning. Det är i sådana fall laget som ansvarar för att man lever upp till de villkor som sponsorn ställer.
Lund Giants önskar ha avtal med alla föreningens sponsorer. En avtalsmall finns och alla avtal upprättas av marknadsgruppen och skrivs under av någon av firmatecknarna. Alla avtal måste komma till marknadsgruppens kännedom.
Det är föreningen som äger rätt till logotypen Lund Giants. Lagen har inte utan styrelsens godkännande rätt att använda logotypen för egen vinning.
När lagen ordnar cuper sker det ofta med hjälp av sponsorer. Föreningen kan ha avtal om namn på cupen med sponsor eller annat som påverkar cuparrangemanget. Laget ska därför föra diskussioner med styrelsen om sponsorer redan innan cupen marknadsförs.
Lagen har givetvis rätt att ha sponsorer till matchdräkter, träningströjor cuper mm – men först bör alla nya avtal granskas av marknadsgruppen så att inga krockar sker med befintliga sponsorer.
 
HUVUDSPONSOR
DIAMANTSPONSORER
GULDSPONSORER
SILVERSPONSORER
BRONSSPONSOR
Materialleverantörer
 
 
SNABBLÄNKAR